ไปยังเนื้อหาหลัก

2 รายวิชาทั้งหมด

Algorithm and Programming
0 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Algorithm and Programming

Algorithm and Programming workshop

Google App for Education
2 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Google App for Education

Google App Service for Education System

Microsoft Office
6 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Microsoft Office

Microsoft Office technic for Education

Network
1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Network
Network Administrator and TCP/IP Internetworking
Security
0 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Security
Network & Internet Security for IT Service
Technical Element Database
0 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 22 June 2020

Technical Element Database

Database Design and Relational Databases Management

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

Google Tools สำหรับการพัฒนาองค์กร

PBRU LMS กับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
Preview Course