ไปยังเนื้อหาหลัก

6 รายวิชาทั้งหมด

Microsoft Office

Fundanmentals Microsoft Excel

Fundanmentals Microsoft Excel  for Beginners  6 ชั่วโมง

Microsoft Office

Microsoft Basic Office for Beginners

Microsoft Basic Office for Beginners สำหรับผู้เริ่มต้น จำนวน 12 ชั่วโมง

Microsoft Office

Fundamentals Microsoft PowerPoint for Beginners

Fundamentals Microsoft PowerPoint for Beginners สำหรับผู้เริ่มต้น 6 ชั่วโมง

Microsoft Office

Fundamentals Microsoft Word

Fundamentals Microsoft Word for Beginners สำหรับผู้เริ่มต้น 6 ชั่วโมง

Microsoft Office

Intermediate Microsoft Excel PivotTable and PivotChard

Intermediate Microsoft Excel PivotTable and PivotChard

อาจารย์: อาพร สุนทรวัฒน์

Intermediate Microsoft Word

Intermediate Microsoft Word ในการจัดการงานเอกสาร สำหรับพื้นฐาน 12 ชั่วโมง